Beňadik, s. r. o.

Rating a informácie o Beňadik, s. r. o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Beňadik, s. r. o. 6156 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 846527. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 2.3420% spoločností je horších ako Beňadik, s. r. o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti Beňadik, s. r. o." href="http://benadik.sk-rating.com/">
   <img src="http://benadik.sk-rating.com/benadik.png" width="150" height="25" alt="Rating Beňadik, s. r. o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Beňadik, s. r. o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia